Heading
PATCH 02-02-2017

ทำการอัพเดตแพทซ์ใหม่เรียบร้อย

กรุณารีสตาร์ทตัวเกมและเซิร์ฟเวอร์ของคุณใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด
  • แก้ไขปัญหา ที่ทำให้เกิดอาการแลค จากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
  • ปิดการสุ่ม NPC taunts ในระหว่างการต่อสู้
  • แก้ไขปัญหาอาการค้างหลังจากสร้างตัวละคร
  • แก้ไขปัญหาขณะโหลดเกมที่ไม่แสดงเมนู
  • แก้ไขปัญหาการตั้งค่าไม่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ โดยจะทำให้บางครั้งหลุดเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่
  • เพิ่มปุ่ม "แสดงรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (Show full servers)" ในหน้ารายการเซิร์ฟเวอร์
  • แก้ไขการแสดงผลสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบไดรฟ์เวอร์ของการ์ดจอตอนเริ่มต้น เพื่อปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
  • แก้ไขรายละเอียดย่อยอื่น ๆ หลากหลายรายการ
  • แก้ไขการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่บันทึกไว้ ปัญหานี้เกิดจากการที่ผู้เล่นทำการเลือกและวางทับอีกครั้ง ทำให้ระบบไม่ทำการบันทึก